3.7
คะแนนของคุณ
อันดับ
การตอบโต้ของสาวกที่ขับไล่ เฉลี่ย 3.7 / 5 จาก 13
ยศ
N / A มีมุมมอง 37.1K
ทางเลือก
ปรับปรุง
ผู้เขียน (s)
ปรับปรุง
(s) ศิลปิน
ปรับปรุง
(s) ประเภท
ชนิดภาพเขียน
ปรับปรุง